Bredbandsgruppen

Installation dator
Bredbandsgruppen
BBG_logo_toning_tagline_beskurenUppackning och funtionscheck..
Installation av dator till befintligt wifi.
Installation av mjukvara, e-post, säkerhetsprogram o dyl.
Inkoppling och funktionstest.
Framkörning ingår.
Denna information tillhandahålls av Bredbandsgruppen Denna information tillhandahålls av Bredbandsgruppen
money Pris
Startpris: 595 kr, Uppsägningstid: 0 månader, Bindningstid: 0 månader, Fraktkostnad: 0 kr/mån