Foretag2
grupperad på tjänsteleverantör
ComHem
Visolit
Hoist Group
Tele2 Företag
Internetport