Offert
Engångsavgift
Ingen
Bindningstid
1 månad
Uppsägningstid
1 månad

SharePointHotel

Solid_Park_Liggande_RGBSharePointHotel är en webbaserad plattform som ger dig en samarbetsplats för lagring och delning av information. Hyr ett rum, installerat och klart att använda.
Denna information tillhandahålls av Solid Park Denna information tillhandahålls av Solid Park

Om Solid Park

Iver levererar IT-drift till främst små, medelstora och stora företag samt avancerad konsultation inom systemutveckling, systemförvaltning och IT-infrastruktur. Vår kultur kännetecknas av att vi ska vara Snabba, Nytänkande & Reko.