Välkommen till TV-väljaren

Med TV via stadsnätet blir din upplevelse ännu bättre. Här kan du fritt välja en leverantör eller flera. Utan parabol på husknuten och ingen risk för väderstörningar.

Tips!
Kolla under paket i huvudmenyn för att se vilka kombinationspaket med TV, internet och telefoni du kan beställa!
Välj typ av TV:
Öppen TV
Öppen TV
Med en öppen TV kan du kombinera kanaler och paket från flera leverantörer. Du beställer en box och ett grundpaket via Kalejdo eller Serverado och sedan kan du kombinera paket och kanaler från flera andra leverantörer fast använda en och samma box.
Leverantörsbunden TV
Leverantörsbunden TV
Med TV väljer du en leverantör som tillhandahåller en box som är låst till just den leverantören och dess utbud.
Kabel-tv
Kabel-tv

OBS!
Dessa tjänster har tekniska förbehåll och skall därför alltid beställas hos tjänsteleverantören via telefon.
Om du bor i Strängnäs kontakta Häradvision. För övrig orter, kontakta AT Installation.
Välj innehåll:

Välj TV-leverantör
#inlineditbutton